Klienci w badaniu realizowanym przez firmę Kantar Millward Brown na zlecenie „Media&Marketing Polska”, oceniają agencje mediowe na kilkunastu wymiarach, takich jak między innymi „zadowolenie ze współpracy”, „zadowolenie z obsługi klienta”, „skłonność do polecania agencji innym klientom” oraz zadowolenie ze strategii, planowania i innych elementów serwisu. Spośród dziewiętnastu segmentów raportu, agencja Spark Foundry znalazła się w pierwszej trójce w trzynastu segmentach oraz w pierwszej piątce w szesnastu segmentach badania. Na większości kluczowych wymiarów klienci Spark Foundry ocenili agencję najwyżej pośród wszystkich innych domów mediowych objętych badaniem, co więcej we wszystkich zestawieniach Spark Foundry oceniony został powyżej średniej rynkowej.

- Dla Spark Foundry pierwszorzędne znaczenie ma bardzo dogłębne rozpoznanie indywidualnych potrzeb każdego z klientów, dla których agencja staje się doradcą szybko reagującym na tendencje i nowe zjawiska w szeroko rozumianej komunikacji marketingowej.  Główny nacisk kładziemy na rozwój kompetencji strategicznych: biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych, które pozwalają po pierwsze zrozumieć konkretne wyzwania jakie stoją przed każdym z klientów, a następnie wybrać dla nich najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu komunikacji, technologii, analityki, data driven marketingu, marketingu efektywnościowego czy marketingu treści. Bardzo wysokie oceny, jakie wystawili nam nasi Klienci wskazują, że obraliśmy właściwą drogę rozwoju. Oczywiście szczególnie cieszą nas wyniki na wymiarach związanych z jakością obsługi, jakością badań i analiz, jakością planowania mediów, w tym także digitalu, oraz zrozumieniem zintegrowanej komunikacji, jednak kluczowe znaczenie ma dla nas wysoki wskaźnik poleceń, które ma kluczową wartość dla rozwoju biznesu – mówi Radek Dudek, dyrektor generalny Spark Foundry Polska.

W zestawieniu ocen, jakie Klienci wystawili Spark Foundry, kluczowe wymiary to:

• ZADOWOLENIE ZE WSPÓŁPRACY – 1 miejsce – ocena 4.9 (średnia 4.3)
• ZADOWOLENIE Z OBSŁUGI KLIENTA – 1 miejsce – ocena 5.0 (średnia 4.4)
• ZADOWOLENIE Z PLANOWANIA – 1 miejsce – ocena 5.0 (średnia 4.3)
• ZADOWOLENIE Z BADAŃ, ANALIZ ORAZ STRATEGII – 2 miejsce – ocena 4.7 (średnia 4.0)
• ZADOWOLENIE Z ZAKUPU MEDIÓW - 1 miejsce – ocena 5.0 (średnia 4.4)
• CZY POLECIŁBYŚ DOM MEDIOWY SWOJEMU PRZYJACIELOWI – 1 miejsce – ocena 4.0 (średnia 3.4)
• OFERUJE WYSOKĄ JAKOŚĆ W PLANOWANIU INTERNETU – 1 miejsce – ocena 5.4 (średnia 4.6)
• ROZUMIE IDEĘ ZINTEGROWANEJ KOMUNIKACJI – 2 miejsce – ocena 5.6 (średnia 5.0)
• MA OFERTĘ KREATYWNĄ KONKURENCYJNĄ WZGLĘDEM AGENCJI REKLAMOWYCH – 3 miejsce – ocena 4.4 (średnia 3.9)

Badanie satysfakcji klientów zostało zrealizowane na zlecenie „M&MP” po raz osiemnasty. Firma badawcza przeprowadziła je metodą wywiadów telefonicznych w dniach 05.02 – 05.03.2018. Próbę wyjściową do badania stanowi połączenie list klientów wypełnianych przez agencje i przekazywanych redakcji „M&MP”. Lista ta każdego roku jest aktualizowana. W tegorocznym badaniu próba wyjściowa wynosiła 4657 osób.