Zespół Lenovo One Media odpowiadać będzie za strategię mediową marketera, planowanie i zakup mediów tradycyjnych i cyfrowych, a także za globalne raporty oraz narzędzia B2B i B2C dla marek Lenovo i Motorola. Jednostka będzie działać na rynkach EMEA, w obu Amerykach i regionie APAC.

- Konsolidacja wszystkich działań mediowych w Publicis Media, dzięki doświadczeniu jakie stoi za naszym partnerem, pozwoli na zwiększenie wydajności i efektywności naszych kampanii powiedział Matt Bereda, wiceprezes działu marketingu Lenovo.

Lenovo One Media będzie nadzorowane przez Andre Marciano, dyrektora zarządzającego i Executive Vice Prasidenta Spark Foundry, który w nowej strukturze będzie pełnił  funkcję Chief Operating Officera.

Publicis Media zostało wybrane w drodze przetargu, którego szczegółów nie ujawniono.